Klauzula informacyjna

Głównym aktem prawnym, który reguluje przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, jest RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nakłada on szereg obowiązków na wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, czyli także na nas.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, a ich administratorem jest:

SUNSET sp. z o.o.

Łopuskiego 27

78-100 Kołobrzeg

NIP 6711836730, REGON 382492501

Reprezentowana przez Adriana Chochorowskiego

tel. +48 509 666 604, e-mail: info@sunsetapartamenty.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w celu wykonania i na podstawie umowy najmu, którą zawrzemy lub zawarliśmy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków np. wystawienia Ci faktury, wynikających z przepisów prawa m.in. Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych, archiwalnych (dowodowych), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej usługi, oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom, z którymi współpracujemy w celu wykonania umowy tj. firmie obsługującej nasze skrzynki mailowe, firmie IT zapewniającej nam wsparcie informatyczne, firmie zapewniającej usługi przechowywania danych i backupu, firmie zapewniającej nam aplikację do fakturowania i do zarządzania najmem, firmie księgowej, prawniczej, kurierskiej, pocztowej, konserwatorskiej, firmie zarządzania nieruchomościami;
 • instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. urzędowi skarbowemu, sądowi, prokuratorze
  (jeśli się o to zwrócą).

Możemy przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield.

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami z wykorzystaniem ww. danych kontaktowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli nie podasz swoich danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

Nie stosujemy tzw. profilowania, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Twoich danych osobowych.

W apartamencie

 • telewizor LCD
 • balkon
 • kuchnia
 • łazienka
 • winda